Ekonomi

Orhaneli Ekonomik Durumu

  Bursa ilinde görülen sanayi gelişmişlik, Orhaneli’nde görülmemektedir. Bunun temel nedeni ise ulaşım ve coğrafi olarak uzaklıktır. Orhaneli kuşbakışı olarak Bursa merkeze oldukça yakın olmasına rağmen, coğrafi olarak Uludağ’ın güney yamacında yer aldığı için mevcut sanayi tesislerinden oldukça kopuk durumdadır. Bu nedenle Orhaneli ilçesinin ekonomisi tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık ve buna dayalı işleme tesislerine dayanmakta, büyük sanayi tesisleri bulunmamaktadır. İlçede yoğun olarak çilek, kiraz, vişne, ceviz ve badem yetiştirilmekte ve kiraz ihracatı yapılmaktadır. Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, üzüm, şekerpancarı, arpa, mısır olup ayrıca az miktarda soğan, fasulye, zeytin üretilmektedir. Ayrıca hayvancılık da halkın önemli gelir kaynağıdır. Sığır ve merinos koyunu beslenir.