imar plan değişikliği

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Orhaneli  Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,  ..............tarihleri arasında Orhaneli  Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (orhaneli.bel.tr)  ve muhtarlık bilgilendirme panolarında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Sıra No Plan Adı OBM Kararı BBBM Kararı Plan Değişikliği Plan Değişikliği Açıklama Raporu
1 Gazipaşa Mahallesi 182 ada 18-22-23 parseller, 29 ada 190,191,192,193,194,195 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Orhaneli Revizyon uygulama imar plan değişikliği