Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

Evlenmek İçin Gerekli Evraklar

 

  • Müracaat eden çiftlerin Nüfus Cüzdanlarını beyan etmeleri şarttır.
  • Nüfus Müdürlüğünün son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örneği ve adres beyanı.
  • Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.
  • 4 Adet fotoğraf.(En az 6 ay önce çekilmiş olmalı Fotokopi ile çoğaltılmış resimler kabul edilmez.)
  • Kimlik Fotokopisi.

 

Müracaatta Usul

 

  • Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan 'Evlilik Beyannamesi' ile yapılır.
  • Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı kabul eden memur tarafından yapılır.
  • Müracaat sırasında taraftarlar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.
  • Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir.
  • Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz.

 

Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme


Evlenme talebine dair form-beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hayata sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar ve dilekçesinin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir.