Nüfus ve Sosyo-Kültürel Yapı

Nüfus ve Sosyo-Kültürel Yapı

  Köy ve kent nüfusları açısından incelediğimizde Bursa genelinde kent nüfusunun köy nüfusundan fazla olduğu görülmektedir. Buna rağmen yine Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde köy nüfusunun kent nüfusundan oldukça fazla olduğu dikkat çekmektedir. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri Uludağ’ın güney eteklerinde yer almaktadırlar. Ana ulaşım ağlarından uzak oluşları ve Uludağ’ın diğer yakasında olmalarının gelişimlerinde olumsuz bir etkisi olmuştur. Nitekim Bursa merkeze ulaşım açısından en yakın olan Orhaneli ilçesi, en düşük nüfusa sahip dört ilçe arasında diğerlerine göre daha büyük nüfusa sahiptir.

  Orhaneli’nin toplam nüfusu 2000 yılı sayımlarına göre 30.449 iken 2012 yılında bu rakam 20.602 kişiye düşmüştür.

 

İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı