Alo Zabıta - 153

Alo Zabıta - 153

ZABITANIN TANIMI

 

Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu , (yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini) sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef  özel bir  kuvvettir.

 

Belediye zabıtası personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı özel yönetmeliğinde gösterilir.

 

BELEDİYE ZABITASININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında belediye mevzuat, karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlardan haberdar edilen üniformalı Belediye Zabıta Memurları, men edilen veya yapılması suç teşkil eden fiile el koymakla beraber, belediye zabıtasının en yakın sabit Kuruluşuna veya birimine durumu iletirler ve failler hakkında giriştikleri işlemi onlara devrederler.

 

Zabıta Memurları, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum gibi zaruret halinde düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdurlar. Bu zarureti takdir, belediye başkanına aittir.

 

Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet Zabıtası’na karşı koyanlar gibi ceza görürler. Zabıta Müdürlüğü yasa gereği doğrudan belediye başkanına bağlı olarak çalışır.

 

Belediye Zabıta Yönetmeliği

İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı