Sıhhi İşyeri Açma

Sıhhi İşyeri Açma

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı için Gerekli Evrak

 • Dilekçe (EK-1)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira ise kira sözleşmesi
 • Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Sicil tasdiknamesi
 • İlgili esnaf oda kaydı
 • Yangın tüpü faturası (adına kesilmiş)
 • Kat mülkiyetine tabi iş yeri ise alınması gereken izin
 • Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
 • Şirket ise şirket ana sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • 1 adet renkli resim
İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı