Umuma açık dinlenme-eğlence yeri açma

Umuma açık dinlenme-eğlence yeri açma

Umuma Açık Dinlenme ve Eğlence Yeri Açma (İçkisiz)


Aranacak şartlar

 • 18 yaşını bitirmiş olmak
 • İşletme iznini 2'den fazla iptal ettirmemiş olmak
 • Genel sağlık, ahlak, güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde olmak (Emniyet iznine tabi)
 • Eğitim amaçlı yerlerden ve ibadethanelerden 100 mt. uzakta olmak

İstenecek belgeler

 • Dilekçe (Örnek 1)
 • Tapu fotokopisi (işyerine ait)
 • Kira ise kira sözleşmesi
 • Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mesafe krokisi
 • Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Sicil tasdiknamesi
 • Esnaf odası kaydı
 • Yangın tüpü faturası (adına kesilmiş)
 • Kat mülkiyetine tabi işyeri ise alınması gereken izin
 • Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
 • Şirket ise şirket ana sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • Plastik telli dosya (2 adet)
 • 1 adet renkli resim
İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı