Ruhsat

Ruhsat

Yapı Kullanma İzni Başvurusunda Gerekli Belgeler

 • Dilekçe
 • Yeni tarihli vizeli tapu fotokopisi
 • Sığınak raporu
 • Asansör veya ısıtma tesisatı ile ilgili yapımcı firmadan ve proje müellifinden montajların projesine uygun olarak yapıldığına dair yazı ve TSE belgeleri
 • Proje müelliflerinin TUS ve YDK Kuruluşunun işin fen, sağlık kuralları ve projesine uygun olarak yaptırıldığına dair kullanma izni taahhütnamesi.
 • 21.11.2003 tarih, 11954 sayılı genelge gereği; günümüz deprem koşullarının sağlanması gerektiği belirtildiğinden, binanın mevcut durumu, eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde bulundurularak (1975 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması, fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.

Yapı kullanma izni almak için gerekli belgeler

 • Cins tashihi yapılmış yeni tapu
 • Sigorta ve Vergi Dairesi ilişiksiz belgeleri

Proje tadilatında istenen belgeler

 • TAPU: Ayrıntılı malikler listesi ve varsa kısıtlılık halinin bildirilmesi.
 • DİLEKÇE: Hissedar ve hissedarların talebe göre dilekçeyi imzalamaları ve tadilat konularının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Talep tarihi sonrasındaki imar durumu
 • 5 takım tadilat projesi (21.11.2003 tarih,11954 sayılı genelge gereği günümüz deprem koşullarının sağlanması gerektiği belirtildiğinden binanın mevcut durumu eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde bulundurularak (1975 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması, fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre bakanlığının ilgili kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.
İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı