Ruhsat Yenileme

Ruhsat Yenileme

Ruhsat Yenileme için İstenen Belgeler

 • TAPU:Ayrıntılı malikler listesi ve varsa kısıtlılık halinin bildirilmesi, dilekçe
 • Talep tarihi sonrasındaki imar durumu
 • TUS taahhütnamesi
 • 21.11.2003 tarih, 11954 sayılı genelge gereği; günümüz deprem koşullarının sağlanması gerektiği belirtildiğinden, binanın mevcut durumu, eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde bulundurularak ( 1975 yılı Afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı Afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması, fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre Bayındırlık ve İskan bakanlığının ilgili kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.
 • Seviye tespit tutanağı TUS İmzalı

Kat irtifakı projelerinin onayı için istenen belgeler

 • Dilekçe
 • Ruhsatlı mimari proje
 • Yapı ruhsatı fotokopisi
 • Kat irtifak projesi 2 adet

Yapı fotoğraf tastiği

 • Dilekçe
 • Yapı ruhsatı
 • Ruhsatlı mimari proje
 • Binanın tamamına ait yapı kullanma izin belgesi
 • Cephe fotoğrafları (2'şer adet)
İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı