Güncel Duyurular

ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

                                                                            

             İlçemize ait 57 Ada 1 Parsele ait Orhaneli Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulamalı Planlar Belediye Meclisinin 09.01.2015 Tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş olup, Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 27.01.2014 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu planlar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilinir.

 

 

            Halkımıza ilanen duyurulur.03.03.2015

 

ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

                                                                                                                  

             İlçemize ait 257 Ada 1 Parsel ve 258 Ada 1 ve 2 Nolu Parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulamalı Planlar Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş olup, Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince 22.01.2015 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu planlar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilinir.

 

            Halkımıza ilanen duyurulur.04.03.2015

       

 

           

 

İRFAN TATLIOĞLU - Orhaneli Belediye Başkanı
İRFAN TATLIOĞLU
Orhaneli Belediye Başkanı